Utbildning - Ytjämhetsmätning
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

UR KURSPROGRAMMET:

 
  • Terminologi, standarder
  • Ritningsangivelser
  • Ytjämnhetsparametrar, nya och gamla
  • Val av referenslängd
  • Praktiska övningar
  • Utvärdering av mätresultat
 

 

Kurslängd
1

Dagar