Utbildning - Koordinatmätning
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

UR KURSPROGRAMMET:

 
  • Varför använda koordinatmätmaskin
  • Att tänka på vid arbete med koordinatmätmaskin
  • Projektioner och vyhantering
  • Uppriktning enligt ritningsreferenser
  • Direktmätning, övningar
  • Styrd mätning, övningar
  • Framtagning av enkelt mätprogram
  • Konturscanning
  • Statistik ur mätresultatet
 

 

Kurslängd
4

Dagar