Utbildning - Mätning med handmätdon
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

UR KURSPROGRAMMET:

 
  • Mättekniska grundbegrepp
  • Standarder
  • Genomgång av mätdonen
  • Daglig tillsyn
  • Olika felkällor vid mätning
  • Enkel teori om ytjämnhet
  • Mätprinciper
  • Praktiska övningar
 

 

Kurslängd
2

Dagar