Utbildning - Ritningsläsning
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

UR KURSPROGRAMMET:

 
  • Svensk och internationell standard
  • Allmänt om ritningsläsning
  • Vyplaceringar
  • Snitt
  • Måttsättning
  • ISO-toleranser
  • Numeriska toleranser
  • Ytjämnhet, symboler

 

 

 

Kurslängd
3

Dagar