Utbildning - Mätosäkerhetsberäkning
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

UR KURSPROGRAMMET:

 
  • Standarder
  • Framtagning av osäkerhetskomponenter
  • Beräkning av komponenternas storlek
  • Summering av komponenterna
  • Relationerna mellan mätosäkerheten och toleransen
  • Teoretiska och praktiska övningar
 

 

Kurslängd
4

Dagar