Utbildning - Form & lägestoleranser
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

UR KURSPROGRAMMET:

  • Fördelar med form & lägetoleranser
  • Referenser
  • Definitioner av olika formtoleranser
  • Ritningssymboler
  • Måttjämkning
  • Olika toleranser samtidigt
  • Praktiska övningar
 

 

Kurslängd
2

Dagar