Utbildning
 

Ritningsläsning

Mätning med handmätdon

Kalibrering av handmätdon

Form & lägestoleranser

Ytjämnhetsmätning

Koordinatmätning

Mätosäkerhetsberäkning

 

Inom dagens avancerade mätteknik är utbildning viktigare än någonsin.

Vårt utbildningsprogram är heltäckande och noga utarbetat. Vanligtvis gör vi tillsammans en kursplan helt anpassad till Era behov.

Kurserna hålls i våra eller i Era lokaler.

Välkomna med Er förfrågan.