Kostnadsfritt mätdonsregister
 

Till Er tjänst erbjuder vi oss att registrera Era mätdon, och sköta administrationen vad gäller inkallelse och kalibrering.

Detta innebär att Ni kan fokusera på Er kärnverksamhet och lösgöra resurser.

Ni sparar tid och pengar!

I praktiken betyder det att Ni får en kallelse, när det är dags att skicka in ett instrument.